SERVIS A SLUŽBY

Odborné poradenství

Naši specialisté Vám pomohou při výběru oken dle Vašeho zadání a přání. Každý stavebník má odlišné požadavky na okna a vchodové dveře. U někoho je priorita tepelně izolační vlastnosti, zvukově izolační vlastnosti nebo odolnost proti vloupání u jiného cena, vzhled či doba dodání. Naším úkolem je pokusit se vždy správně odhalit Vaše priority a předložit Vám individuální a optimální cenovou nabídku. 

Zaměření oken zdarma

Po odsouhlasení cenové nabídky a po předchozí domluvě provede náš vyškolený tým přesné zaměření vašich oken. Přímo na místě s Vámi také prodiskutují, a podle vašich individuálních potřeb navrhnou, nejvhodnější řešení.

Na základě přesného zaměření bude upraven návrh technického řešení z předběžné kalkulace. Tento dokument poté slouží jako podklad pro vlastní smlouvu.

Termín dodání

Termín dodání oken a vchodových dveří je vždy individuální a závisí především na specifikaci výrobku. Přesný termín dodání je vždy součástí kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo. Orientační termín dodání je 4-6 týdnů u plastových oken a vchodových dveří v barvě bílé, 6-8 týdnů u dřevěných, dřevohliníkových, hliníkových oken a vchodových dveří a plastových oken a vchodových dveří s fólií. 

Využít můžete také náš EXPRESNÍ PROGRAM pro bílá plastová okna. V tomto programu Vám garantujeme dodání oken do 10 pracovních dnů. Více informací o Expresním programu naleznete zde.

Demontáž a montáž oken

Demontáž a montáž oken je prováděna výhradně vybranými a proškolenými pracovníky. Tito pracovníci používají při montáži kvalitní nářadí, nástroje a materiál, pro zajištění požadované kvality, spolehlivosti a rychlosti montáže. Ukotvení oken při montáži je možné provést dvěma způsoby. Kotvení oken pomocí turbo šroubů nebo pomocí kotev. Oba způsoby uchycení jsou rovnocenné. Připojovací spára mezi rámem okna a ostěním je utěsněna PUR pěnou.

V současnosti převládá jeden způsob osazení, kdy je okno mechanicky připevněno do otvoru a vzniklá spára vyplněna polyuretanovou pěnou. Takové řešení ovšem nesplňuje nejen požadavky platných norem, ale zároveň neplní elementární požadavky na životnost. Pro správné provedení připojovací spáry by měly být použity také materiály s parotěsnými a paropropustnými vlastnostmi. Jako např. okenní fólie. Tímto způsobem zamezíte vzniku tepelného mostu v připojovací spáře. Tepelné mosty nevedou pouze k vyšším nákladům na vytápění, ovlivňují též trvanlivost okolních materiálů, promrzání konstrukce a v neposlední řadě také ke zvýšenému výskytu plísní.

U takzvané RAL montáže máte jistotu zamezení vzniku tepelných mostů a připojovací spára je chráněna před negativním vlivem vlhkosti a vodních par. Vhodný způsob RAL montáže navrhneme dle Vašich potřeb a požadavků. K zakázce je také možné sjednat drobné zednické práce nebo ekologickou likvidaci odpadu.

Postup, jak správně připravit místo montáže, naleznete zde.

Záruční a pozáruční servis

I po montáži oken zůstaneme Vaším partnerem! Na okna a vchodové dveře s montáží poskytujeme záruční dobu v délce 60 měsíců. V rámci záruky máte možnost využít jednu návštěvu technika, který projde a seřídí všechna okna a vchodové dveře. V rámci dalších služeb si můžete sjednat pravidelnou údržbu oken, opravu a výměnu kování, skel nebo těsnění.

Záruční a pozáruční servis oken je u nás samozřejmostí. Plně si uvědomujeme, že pravidelným servisem prodlužujete životnost svých oken, proto našim zákazníkům nabízíme nejen záruční, ale také pozáruční servis.

Jsme tu pro Vás: Případné reklamace se snažíme vždy vyřešit co nejdříve a k Vaší plné spokojenosti! Kontaktujte nás prosím přes kontaktní formulář.

Nová "zelená úsporám"

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „Fond"), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Hlavním cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.