PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil  notifikovanou osobou, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) z příslušné směrnice.

Prohlášení o vlastnostech (CE) plastová okna a balkonové dveře BACHL 76AD

Prohlášení o vlastnostech (CE) vchodové dveře BACHL 76AD

Prohlášení o vlastnostech (CE) plastová okna a balkonové dveře BACHL 76MD

Prohlášení o vlastnostech (CE) plastová okna a balkonové dveře BACHL 88plus

Prohlášení o vlastnostech (CE) vchodové dveře BACHL 88plus

Prohlášení o vlastnostech (CE) plastová okna a balkonové dveře BACHL 90MD