Životní prostředí

Udržitelnost je stále častěji skloňovaným slovem. Co ve skutečnosti znamená a co konkrétního znamená, pokud jde o okna z PVC? Udržitelností obecně rozumíme zodpovědnost, pokud jde o využívání zdrojů, včetně jejich opakovaného použití nebo přirozeného obnovování.

Na tomto základu vědomě staví i naše výrobky. Udržitelnost na pevných pilířích, vyjádřených heslem „Greenline“. Vždy pro nás bylo nejdůležitější, a je to pro nás nejdůležitější dodnes, aby se životní prostředí neznečišťovalo jedy. Naši dodavatelé profilů byly jedni z prvních, kteří přestaly využívat stabilizátory obsahující olovo a kadmium.

Druhým pilířem je recyklace. Programy této iniciativy nazývané Vinyl 2010 a aktuálně VinylPlus jen v roce 2014 dokázaly zrecyklovat přes 480 000 tun PVC. Hlavním důvodem  tohoto kroku byla souvislost ekologických i ekonomických parametrů.